Spoločnosť Estor Building, s.r.o. je zameraná na stavebný trh. Zabezpečuje stavebnú činnosť a všetky služby súvisiace so stavebnou činnosťou. Poskytuje vysoký štandard stavebných prác vďaka použitým moderným technológiám. Estor Building, s.r.o. získava nových zákazníkov vďaka dodávaniu kvalitných služieb s minimalizáciou nepriaznivých dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Neustále zlepšuje manažérske systémy v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci. Taktiež kvalitu zvyšuje neustálym vzdelávaním svojich zamestnancov, ktorých vedie okrem iného ku kvalite poskytovaných služieb, ochrane životného a pracovného prostredia a dodržiavaniu bezpečnosti pri práci.