Sanácie pozemných priemyselných stavieb:

  • chladiarenské veže
  • turbíny a iné

Sanácie líniových stavieb:

  • mosty
  • oporné múry
  • tunely
  • protihlukové steny

Sanácie stavieb občianskeho využitia:

  • prefabrikované konštrukcie a iné