V rámci revitalizačných prác sa staráme o:

  • zníženie energetickej náročnosti budov
  • realizáciu energetických auditov budovy
  • realizáciu projekčných prác pre stavebné povolení
  • zatepľovanie objektov
  • sanáciu lodžií
  • rekonštrukcie strešných plášťov
  • klampiarske a zámočnícke práce