Naša stavebná činnosť zahŕňa:

  • betónové konštrukcie
  • monolitické skelety
  • oporné steny
  • dopravné stavby
  • mosty