pozicovna naradi estorbuilding 011 sklzy

Sklzy na suť

Požičanie Záloha  24 hod. Víkend
Cena € / s DPH  50,00 €  0,8 € / bm -

Bližšie informácie k prenájmu náradia nájdete vo všeobecnom cenníku uvedenom na hlavnej stránke v sekcii Požičovňa náradia, prípadne nás kontaktujte na tel.čísle: +421 907 825 762.