Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenie Žoska, zateplenie obvodového plášťa rekonštrukcia interiéru a sociálnych zariadení.