Realizácia kompletnej rekonštrukcie ubytovne ŽOSKA, zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom výmeny okien a zateplenia obvodového plášťa budovy. Rekonštrukcia interiéru bola zameraná okrem iného aj na renováciu sociálnych zariadení.