Realizácia výstavby ubytovacieho zariadenia na kľúč v katastrálnom území Ostrov u Tachova. Novostavba je riešená ako päťposchodová budova, tvorená z dvoch pretínajúcich sa kvádrov s rovnou strechou. Okolie objektu tvoria spevnené plochy a chodníky realizované zámkovou dlažbou.