Rekonštrukcia interiéru obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, zníženie energetickej náročnosti formou zateplenia objektu, strešného plášťa a výmena výplní okenných otvorov.